Drevené obaly, palety a lisované palety

Drevené obaly a palety

Lisované palety
 • EUR paleta
 • jednorázové palety
 • fitosanitárna norma FAO ISPM č.15
 • symbol IPPC

Lisované palety

Hospodárnosť a úspornosť

 • malá potreba skladových priestorov a tým bezproblémové zásobovanie
 • rýchly dodací servis
 • cenovo výhodné

Životné prostredie

 • recyklovateľný výrobok z pilín a čiastočne z odpadového priemyslového dreva
 • biologicky rozložiteľné ako rastlinný substrát podporujúci rast

Export

 • žiadne exportné úpravy potrebné pre dodávky do Austrálie, Nového Zélandu, Číny atď.
 • vhodné pre USA (absolútne neškodná norma APHIS) a Mexica
 • priznané certifikáty CFR 319,40 a NONEM - 004 - REC NAD DIN 51 400

Kvalita

 • každá paleta je nová paleta
 • priemyselná výroba
 • vysoká stabilita z dôvodu optimálneho tvaru a vysoko hustého materiálu
 • žiadne klince, žiadne nebezpečie pre Váš výrobok a Vašich spolupracovníkov

Použitie a zabezpečenie

 • znova použiteľné a viacúčelové palety
 • sieť zo 60-timi odoberacími miestami v Nemecku a 160-timi v Európe
 • materiálovo aj tepelne bezproblémová
 • pri otázkach telefonujte 0905 655 004, alebo 0905 219 709