Antikorózne baliace materiály

Prečo ZERUST?

ZERUST - Antikorózne baliace materiály

Tím technikov ZERUST využíva poznatky získané za niekoľko desiatok rokov, ktoré nám umožňujú:

 1. Určiť a vyriešiť pre zákazníkov príčiny korózie
 2. Vylúčiť zbytočné postupy spojené s balením a manipuláciou s materiálom
 3. Navrhnúť optimálne riešenie obalov s inhibičným protikoróznym účinkom

Korózne inhibitory ZERUST

ZERUST je rada obalových materiálov s obsahom vyparovacích inhibítorov korózie. Obalové materiály ZERUST obsahujú vhodné zmesi chemických zlúčenín uvolňujúcich do okolia okom nepostrehnutelné, nezapáchajúce a netoxické výpary, ktoré spomaľujú alebo úplne zastavujú priebeh koróznych dejov. Molekuly týchto výparov vytvárajú na prístupnom kovovom povrchu ochrannú vrstvu a prerušia proces elektrochemickej korózie.

Antikorózne baliace materiály a vysúšadlá

ZERUST - Antikorózne baliace materiály

Exportné balenie výrobkov

V priamom spojení s výrobcom Tropack Packmittel GmbH (ISO 9000) Vám ponúkame ochranné materiály – vysúšadlá a ich spotrebiteľské balenie, fólie, vysúšacie kapsle a dózy, indikátory vlhkosti a pomocné baliace materiály pre ochranné balenie výrobkov proti vplyvom vlhkosti (proti korózií, plesniam, mykózam, porušeniu fyzikálnej alebo chemickej stálosti, zmenám vlastnosti a pod.)

Ochranné materiály sú ekologicky nezávadné, chemicky indiferentné a nepoškodzujú kovy ani materiály alebo látky.

ZERUST - Antikorózne baliace materiály

Ochranné materiály

sú vhodné pre krátkodobé i dlhodobé ochranné balenie

 • strojárenských zariadení a výrobkov
 • optických prístrojov, meracích a skúšobných zariadení
 • elektroniky
 • farmaceutických preparátov
 • chemických produktov
 • koženého tovaru
 • potravín
 • zbraní, zbraňových systémov a ďalšieho vojenského materiálu

Súčastne ponúkame poradenstvo v úspornom použití uvedených ochranných materiálov. Úspora nákladov je predovšetkým v tom, že nami ponúkané vysúšacie materiály sú spoľahlivým riešením problémov, ktoré vlhkosť spôsobuje.