Fefco katalóg

FEFCO katalóg - europský kódex kartónových produktov

FEFCO katalóg obsahuje štandardné druhy konštrukcií kartónových výrobkov, vrátane vnútorného vybavenia, ktoré sú prezentované jednoduchými medzinárodnýim symbolmi.

FEFCO 0200

FEFCO 0201

FEFCO 0202

FEFCO 0203

FEFCO 0204

FEFCO 0205

FEFCO 0206

FEFCO 0207

FEFCO 0208

FEFCO 0209

FEFCO 0210

FEFCO 0211

FEFCO 0212

FEFCO 0214

FEFCO 0215

FEFCO 0216

FEFCO 0217

FEFCO 0218

FEFCO 0225

FEFCO 0226

FEFCO 0227

FEFCO 0228

FEFCO 0229

FEFCO 0230